logo

Astu liikmeks

Miks olla MUG.ee liige?
 • Oled võimalikult lähedal maailma suurimale tarkvarafirmale Microsoft. Kuuled esimesena Microsoftis läbiviidavatest või korraldavatest üritustest.
 • Saad uusi kontakte Microsofti, kogu MUG.ee meeskonna, teiste noorteorganisatsioonide ja koolide esindajate seast.
 • Saad suurepärase kogemuse töötada meeskonnas, mis korraldab tehnoloogiaüritusi, juhib huvitavaid projekte, diskuteerib tehnoloogiaalastel teemadel ja edendab IT-alaste teadmiste levikut noorte seas.
 • Laiendad oma silmaringi erinevate tehnoloogiate ja toodete osas.
 • Saad olulise lisaväärtuse oma CV-sse.
MUG.ee liikmeks võivad saada kõik  noored, kes
 • on aktiivsed
 • huvituvad uutest tehnoloogiatest
 • hoiavad end kursis IT-maailmas toimuvaga
 • soovivad laiendada oma tutvusringkonda IT-õppurite seas
 • tahavad oma teadmisi teistega jagada läbi MUG.ee tehnoloogiaürituste

MUG.ee liikmestaatuse hoidmiseks tuleb olla aktiivne. Kui liige pole 6 kuu jooksul oma aktiivsust üles näidanud, läheb ta liikmestaatus ülevaatamisele.

Kuidas saada liikmeks?

Hakkas huvitama? Anna endast märku ja registreeru liikmeks. Täida ära veebipõhine registreerumisvorm ning sinuga võetakse ühendust.

Mida tähendab aktiivne liige?
 • Aktiivne liige abistab teisi tudengeid vastuste leidmisel Microsofti ja tehnoloogiavaldkonna küsimustele.
 • Aitab läbi viia MUG.ee üritusi. Igal liikmel on soovitatav ise MUG.ee üritustest osa võtta ja/või aidata neid korraldada.
 • Kirjutab postitusi MUGi Facebooki lehele.
 • Võtab aktiivselt osa MUG.ee üritustest.

Ülaltoodud nimekiri ei kajasta kindlasti kogu MUG.ee liikmete võimalusi enda teostamisel. Alati on võimalik ise olla uute ideede ja projektide algataja.

Kui Sa oled tõestanud ennast uue MUGi liikmena, siis
 • Kingime Sulle MUG.ee logoga meene
 • Saad eelisõiguse MUGi ja teistele erisündmustele (nt suvepäevad, Xboxi õhtu, koolitused jm)
 • Saad Imagine Premiumi konto
 • Teeme Sulle @mug.ee Exchange meilikonto
 • Lisaks premeerime eriti tublisid ja andekaid liikmeid, kes seminaridel esinevad või eriliste saavutusega silma paistavad.
Soovid saada täisliikmeks?

Selleks, et saada täisväärtuslikuks liikmeks, täida allolev liikmeavaldus.